Konverentsi ajakava

Neljapäev, 14. märts 2019- Eesti kodanikuühiskonna teekond

Õppevisiitide ja noorte seminar Tallinnas
Väljasõit Narva suunal + pidulik õhtusöök väliskülaliste ja osavõtjate jaoks  ning kutsutud külalistele

Reede, 15. märts 2019
Rahvusvaheline konverents
“Kodanikuühiskonna organisatsioonid ja loovmajandus – uute perspektiivide loomisel”

9.00 – 10.00 Registreerimine ja tervituskohv
10.00– 10.30 Avakõned
Avasõnad Kultuuriministeeriumi poolt
Avasõnad  Valentina Dačnik, Amateo võrgustiku asepresidendi ja kohalike korraldajate poolt

10.30 – 11.30 Kolm põhikõnet:
–  Kaardistades loovmajanduse arengu väljakutseid
–  Koostöö kodanikeühenduste (kultuur/kunst/haridus/noored), valitsusinstitutsioonide ja loovmajanduse vahel
–  Luues uusi vaatenurki Euroopa kunstile ja loovmajandusele

Juliane Lenssen (Das Letzte Kleinod, Saksamaa)
Bart Nagels (Met-X, Brussels, Belgium)
Anu-Maaja Pallok, Loovmajanduse nõunik, Kultuuriministeeriumi esindaja

11.30 – 12.30 esimene paneeldiskussioon koos kutsutud külalistega ja publiku kaasamisega

Esimene paneeldiskussioon keskendub järgmistele teemadele:
– Praktiline koostöö ja uute perspektiivide loomine rahvusvahelisel tasandil
– Parimad praktikad institutsioonidevahelisest koostööst rahvusvahelisel tasandil
– Kuidas olla aktiivsem kodanik ning toetada kaasatust ja kultuurielu arendamist vähem lõimunud inimestele.

Jim Tough, Amateo Võrgustik , Ühendkuningriigid
Valentina Dačnik, Horvaatia Kultuur assotsioon
Siim Aimla, Georg Otsa Muusikakool
Eduard Odinets, Kultuuriministeerium
Matjaž Šmalc, Sloveenia avalik kultuurifond
Irene Käosaar, Integration Sihtasutus

Modereerib: Guido Bosua / Vassili Golikov

12.30 – 13.00 Kohvipaus

13.00 – 13.45 teine paneeldiskussioon koos kutsutud külalistega ja publiku kaasamisega

Teine paneeldiskussioon keskendub järgmistele teemadele:
– Mis on väljakutsed kultuurilisele koostööle Põhja-Lõuna, Ida-Lääne vahel
– Mida tähendab EL kodanike jaoks Creative Europe programm, ELi Kultuuripealinna programm
– Poliitika kujundamine Euroopa tasandil, kui edukad ja mõjukad on võrgustikud ja sihtasutused Euroopa tasandil

Merilin Laager, Creative Europe alaprogrammi eestvedaja, MTÜ Loov Eesti
Jade Schiff, kultuurantropoloog , Programmide direktor, ROOTS & ROUTES  (Holland)
Sjoerd Bootsma, Leewarden City (Holland), European Capital of Culture 2018
Heili Jõe, rahvusvahelise koostöö nõunik, Kultuuriministeerium
Evelyn Vältin, Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Kalle Külli Hansen, Tartu linnavalitsuse kultuuriosakonna spetsialist
Kalle Paas, Tartu 2024 /Tartu linnavalitsus

Modereerib: Vassili Golikov / Guido Bosua

13.45 – 14.00 Konverentsi kokkuvõtted ja ettepanekud

14.00 – 14.45 Lõuna

15.00 –  ….kava jätkub – kohalikud õppevisiidid Narvas

* Korraldajatel on õigus muuta programmi