Esinejad

Moderaatorid

 Vassili Golikov, konverentsi moderaator

Vassili Golikov on töötanud Sillamäe Lastekaitse Ühinguga aastast 1995, koordineerides mitmeid lastel ja noortele suunatud proramme inimõigustest, noorte võimestamisest, integratsioonist, demokraatiast ja kultuuridevahelisest suhtlemisest, jätkusuutlikust arengust ja eeskostest, kaasa arvatud poliitikakujundamises.  Ta peamine missioon on olnud olla katalüsaator laste ja noorte potentsiaali rakendamises nende kogukonna hüvanguks. Ta on töötanud tihedalt mitmete erinevate valitsus- ja valitsusväliste organisatsioonidega Eestis ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, et toetada laste ning noorte heaolu, õigusi ja lahendada nendega seotud kultuuridevahelisi probleeme. Ta osaleb järjepidevalt Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjoni rahvusvahelistes üritustes eksperdina. Vassilil on magistrikraad politoloogias ja bakalaureus rahvusvahelistes suhetes ja on töötanud ning õppinud Inglismaal, Soomes ja Saksamaal. Hetkel ta töötab Euroakadeemia rahvusvaheliste suhete, inimõiguste, projektijuhtimine, rahvusvaheliste suhete ning poliitika lektorina.

Guido Bosua, konverentsi moderaator

Guido Bosua (1970) on töötanud näitleja, draamaõpetaja ja teatrikunstnikuna aastast 1989. Ta õppis kaks aastat koolis Hogeschool Eindhoven (draamaõpetajaks) ja ühe aasta koolis University of Utrecht.  Ta töötas Rotterdamis baseeruvas organisatsioonis Pacific Enterprises aastast 1996 kuni 2001. Selles organisatsioonis ta töötas näitleja, õpetaja, direktori ja produtsendina. Pacific Enterprises oli väike kultuuriline MTÜ ja tegi kunstiprojekte kõikvõimalikele üritustele nagu festivalid ja avaüritused. 2001 aastal kui Rotterdam oli Euroopa Kultuuripealinn, Pacific Enterprises oli kaasatud kolme suurde projekti. 2001 aastast kuni 2008 aastani ta töötas koordinaatori, õpetaja ja direktorina asutuses Jeugdhteaterhuis Zuid- Holland, mis tol ajal oli üks suuremaid noorsooteatri koole (umbes 1.000 last ja noort vanuses 6 kuni 18 aastat võtsid osa õppetööst kuues omavalitsuses). 2009 aastast kuni 2017 ta koordineeris Hollandi noorsooteatri koolide võrgustikku. Hiljem võrgustikust sai PLATFORM THEATER, üks organisatsioone, kes asutasid CONNECTi.

Konverentsi eksperdid

Juliane Lenssen, Saksamaa

Juliane Lenssen õppis Object teatrit aastast 1985-1990 Academy of Music and Performing Arts Stuttgartis ja lõpetas õpingud diplomiga. Osana DAAD stipendiumist ta õppis 1988/89 Varssavi Ülikoolis nukuteatri instituudis. Aastatel 1989-1995 ta töötas lektorina Amsterdami ja Utrechti teatriakadeemias Hollandis ja nukuteatri näitlejana Kuninglikus Noorsooteatris Antwerpis/ Belgias, samuti Théâtre du Fustis Prantsusmaal.  Ta lavastas mitmeid soolo etendusi eri kohtades ja on Letzte Kleinod kaasdirektor, lavastades dokumentaalteatrit aastast 1995. Aastast 2004 ta on kirjutanud ja lavastanud lasteteatri näitemänge rongivaguni teatris. Aastast 2005 ta on lavastanud kolm teatritükki teatris Das Letzte Kleinod ja töötab firma projekti ning PR juhina. Aastast 2014 tanviib ellu noorsooteatri projekte noorte põgenikega ja tudengitega ning viib läbi teatri töötubasid noortele. Juliane Lenssen räägib saksa, inglise, hollandi, prantsuse, poola ja hispaania keelt.

 Bart Nagels, Belgia

Bart Nagels alustas oma karjääri noorsootöötajana aastal 1992 tehes vabatahtlikuna tööd Vilvoorde’s, tööstuslikus väikelinnas Brüsseli lähedal. Aastast 1994 ta töötas professionaalse noorsootöötajana Molenbeekis, ühes vähemkindlustatud Brüsseli piirkonnas. Aastal 2000 Brüsselist sai Eurooa Kultuuripealinn ja esimest korda korraldati Zinneke-paraad. Ta osales muusikalise projektiga noortekeskuse noortega. See kogemus oli nii huvitav, et ta asutas organisatsiooni Fanfakids, koostöös Jo Zandersiga, kes töötas Met-X (kutsuti tol ajal Krijtkring), urban muusikastiili produktsioonifirma, heaks. Projekt Fanfakids näitab, et pikaajline koostöö noorsootöötaja ja artisti vahel võib viia märkimisväärsete projektideni, mis jõuab ka nii nimetatud “raskete” lasteni vähemkindlustatud piirkondadest.

Anu-Maaja Pallok,  Kultuuriministeeriumi loomemajandusnõunik

Töötan alates 2014. aasta sügisest Kultuuriministeeriumis loomemajandusnõunikuna, vastutades valdkondliku poliitika ja toetusmeetmete väljatöötamise eest, koordineerides ja analüüsides nende elluviimist, algatades ja viies ellu koostöös teiste ministeeriumide ja partnerorganisatsioonidega valdkondlikke uuringuid ja arenguprogramme ning andes valdkondlikku sisendit teistesse poliitikatesse ning dokumentidesse (sh Euroopa Liidu omadesse). Lisaks osalen nii siseriiklikes kui rahvusvahelistes töörühmades (nt Euroopa Komisjoni poolt kokku kutsutud sektoriteülesed avatud koordinatsioonimeetodi ekspertrühmad) ja esindan Eestit Kesk- ja Ida-Euroopa riikide ning Hiina (CEEC-China) kultuurikoostöö edendamisel, Põhjamõõtme Kultuuripartnerluse võrgustikus, UNESCO 2005 konventsiooni küsimustes, jms. Aastatel 2003-2014 töötasin Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses ettevõtluskonsultandi, vanemkonsultandi, eksperdi ja programmijuhina, tegeledes nii meetmete, strateegiate kui protsesside väljatöötamisega, klientide nõustamise ja projektide hindamise ning meeskonna juhtimisega. Lisaks loomemajandusele tegelesin valdkonniti ka töötleva tööstuse ja innovatsiooni edendamisega. Oman rahvusvahelise ärijuhtimise magistrikraadi spetsialiseerumisega teeninduse juhtimisele.

Jim Tough, Amateo Network, Ühendkuningriigid

Jim Tough on osalise tööajaga koordinaator Amateo’s Kunst Võtab Osa projektis. Töötas aastaid kogukondade ja noortega ja seejärel Šoti Kunsti Nõukogus kus tast sai tegevdirektor. Ta on ka hoidnud juhtivaid ametikohti Inglise Kunsti Nõukogus ja teistes heategevuslikes kultuuriorganisatsioonides Šotimaal. Ta töötab jätkuvalt treeneri, konsultandi ja kirjanikuna.

Ms. Valentina Dačnik, Amateo Network, Horvaatia

Valentina Dačnik õppis kunstiajalugu ja etnoloogiat Zagreb ülikoolis, lõpetades õpingud aastal 2005. Ta hakkas töötama tantsueksperdina Horvaatia kultuuriseltsis 2008, organiseerides erinevaid kultuuriüritusi, tantsufestivale ja haridusprogrmme Horvaatias ja mujal. Ta oli ka kahe folktantsu ja kostüümide teemalise raamatu toimetaja. Tantsuosakonna juhatajana osales ta amatöör tantsu kultuuri konverentsil Tšehhis 2017 aastal. Valentina tõusis Amateo juhtkonda 2011 aastal. Hetkel ta on asepresident ja aktiivne kursuste ja konverentside tiimi liige. Ta on ka folk tantsija kes alustamas oma doktorantuuri etnoloogias ja antropoloogias Zadar ülikoolis. Teema on jätkusuutlik areng folkloorifestivalidel kultuuripärandi hoidja ja kaitsjana.

Siim Aimla, Georg Otsa Muusikakool

Siim Aimla (1974) on saksofonist, arranžeerija, bigbändijuht ja pedagoog. Ta juhatab erinevaid big bande (Estonian Dream Big Bandi, Eesti Plitsei- ja Piirivalve Bigbänd, Otsakooli Bigbänd). Lisaks on tal arvukalt väiksemaid ansambleid ja eriprojekte, on olnud ka laulupeo dirigent. Siim Aimla on teinud koostööd enamikuga Eesti artistidest ning mänginud ka koos välisartistidega nagu Randy Brecker, Dee Dee Bridgewter, Lizz Wright, New York Voices jne.

Eduard Odinets, Kultuurministeerium

Eduard Odinets on Kultuuriministeeriumi välisvahendite ekspert. Enne seda on ta juhtinud Euroopa Sotsiaalfondi keeleõppeprogramme Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuses Meie Inimesed, töötanud rahvastikuminister Katrin Saksa nõunikuna ning rahvastikuminister Urve Palo büroo juhatajana. Samuti on ta toimetanud ajalehe Põhjarannik integratsioonilisa Istoki, osalenud eksperdina mitmes Eesti-siseses ja rahvusvahelises integratsiooniprojektis.Eduardil on rakenduskõrgharidus kohaliku omavalitsuse korralduses Tartu Ülikoolist ning eesti keele kui võõrkeele õpetaja magistrikraad Tallinna Ülikoolist. Hetkel õpib Eduard lingvistika doktorantuuris Tallinna Ülikoolis.

Matjaž Šmalc, Slovenia avalik kultuurifond

Matjaž Šmalc lõpetas Teatri, Raadio, Filmi ja Televisiooni akadeemia Ljubjanas teatri ja raadio draama direktorina. Pärast mõnda aastat vabakutselisena ta hakkas töötama Sloveenia Avatud Kulturi Fondis teatri ja nukuteatri osakonna juhina. Ta on mitme rahvusliku festivali direktor ja organiseerib mitmeid töötubasid teatri alal. Viimased 8 aasta on ta organiseerinud rahvusvahelise draama hariduslikku konverentsi.

Irene Käosaar, Integratsiooni Sihtasutus

Irene Käosaar has been the Director of the Estonian Integration Foundation since 2017, with responsibilities of managing and coordinating the activities stemming from the Estonian Integration Plan 2020 in accordance with the priorities of the Ministry of the Interior, Ministry of Culture and Ministry of Education and Research. In 2007-2017 she worked at the Ministry of Education and Research as the Head of the Minorities Education Department, later as the Head of the General Education Department. Between 1999-2007 she worked as the Manager of Estonian Language Immersion Centre at the Non-Estonians Integration Foundation. For eight years she was a teacher of Estonian language at Tartu Alexander Pushkin School. Irene Käosaar is a member of several supervisory boards & associations, among others the Supervisory Board of the Estonian Atlantic Treaty Association, and the steering group for the Estonian Integration Plan 2013-2020.

Sjoerd Bootsma, Leeuwarden-Fryslân,
Euroopa Kultuuripealinn 2018, Holland

Sjoerd Bootsma on linna Leeuwarden-Fryslâni, Euroopa Kultuuripealinna 2018, pärandi organisatsiooni kunstiline juht. Aastast 2011 kuni 2013 oli Bootsma osa tiimist, kes kirjutas kaks raamatut, mis lõppkokkuvõttes tõid Leeuwardenile Kultuuripealinna tiitli. Aastast 2014 kuni 2018 oli ta osa programmi kunstilisest tiimist, 2017-ndast aastast kaasjuhina. LF2018 programm kajastab põllumajandusliku regiooni väljakutseid kus linn ja maakoht, põliselanik ja uustulnuk peavad koos töötama. Seetõttu programm pakkus üllatavaid kominatsioone: kunst ja bioloogiline mitmekesisus, teater ja immigratsioon, festivalid kui jätkusuutliku innovatsiooni kasvuala. Mitte kunst kunsti pärast, vaid kunst kui vahend muutusteks, kunstnik töötades kogukondade sees luues uut keskkonda. Rohujuuretasandi liikumise poolt loodud rikkalik programm mida Fryslân kutsus ‘iepen mienskip’ – avatud kogukonna tunne. Mr. Bootsma on ka festivalide Welcome to The Village ja Explore the North kunstiline juht ja Innofesti asutaja (sihtasutus, mis võimaldab ettevõtjatel ja start-upidel katsetada prototüüpe festivalidel). Kokkuvõtlikult, ta on õnnelik aktivist.

Jade Schiff, Roots & Routes International, Holland

Jade Schiff on kogenud juht kultuuri sektoris. Tal on magistrikraad kultuurantropoloogias ja kombineerib oma organisatoorseid oskusi mitmekesise võrgustikuga, kes kõik on pühendunud tööle noorte ja kultuuiga. Viimased 10 aastat on Jade töötanud Roots & Routes, rahvusvahelises võrgustikus, mis edendab mitmekesisust nii etendus- kui visuaalkunstides ja toetab noori artiste üle Euroopa. Seal ta algatas ja koordineeris suuri rahvusvahelisi projekte Next Generation Speaks – Spoken word as a driver for youth development ja Mind Ur step – Connecting Urban Dance and Theater, mis tuuritab hetkel Euroopas. Lisaks sellele, Jade on Brassbandschool koordinaator, ainus muusikakool Hollandis, mis on pühendatud Kariibi vaskpillimuusikale.

Merilin Laager, MTÜ Creative Estonia

Merilin Laager on Loov Euroopa kultuuri alamprogrammi taotluste ekspert ning nõustab kultuurivaldkonna koostööprojekte. Ühtlasi töötab Merilin loomemajanduse arenduskeskuses Loov Eesti MTÜ projektijuhina. Loov Eesti MTÜ missioon on loova mõtlemise osakaalu suurendamine ettevõtete poolt müüdud toodetes ja teenustes ning Eesti majanduses laiemalt. Merilini varasem kogemus tuleneb eraettevõtlusest, kus ta tegeleb peamiselt avaliku, kolmanda ja erasektori nõustamisega ja regionaalse ning Euroopa Liidu finantsvahenditest rahastatavate arendusprojektide koostamise ning juhtimisega  erinevates valdkondades: kultuur, haridus, sotsiaalsfäär, keskkond, investeeringud infrastruktuuri, teadus- ja arendustegevus. Hariduselt on Merilin Tartu Ülikooli õigusteaduse magistrant..

Ms. Evelyn Valtin, Kodaninkuühiskonna Sihtkapital

Evelyn Valtin on rahvusvahelise koostöö temaatikaga kokku puutunud alates 2004. aastast, kui tudengina asus vabatahtlikuna tegutsema rahvusvahelises üliõpilasorganisatsioonis AIESEC. Koostöö arendamine ja ühiste projektide elluviimine välispartneritega oli osa tema tööst ka Eesti Loomakaitse Seltsis aastatel 2008 – 2013. Tänaseks on Evelyn üle kahe aasta töötanud Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) rahvusvaheliste koostöö toetuste ja Kodanike Euroopa rahastusprogrammi koordinaatorina. KÜSK toetab vabaühenduste arengut eesmärgiga tõsta Eesti ühenduste suutlikkust ja soodustada kodanikuaktiivsust. Kodanike Euroopa rahastusprogrammi on mõeldud Euroopa Liidu kodanike kaasamiseks ning ühiste arusaamade kujundamiseks Euroopa Liidu ajaloost, väärtustest ja kultuurilisest rikkusest.

Külli Hansen, Tartu linnavalitsuse kultuuriosakonna spetsialist

Külli Hansen töötab Tartu Linnavalituse kultuuriosakonnas ning tema vastustaladeks on linna kultuurielu strateegiline planeerimine, kultuuri toetussüsteemide väljatöötamine ja välissuhtlus linna partnerite ning sõpruslinnadega. Küllil on pikaajalised kogemused loomemajanduse valdkonnast. Ta on töötanud väikeettevõtjana omades ja juhtides kunstigaleriid. Tartu Loomemajanduskeskuse arenudsjuhi ning ettevõtluskonsultandina tegutsedes nõustas ta alustavaid loomeettevõtjaid. Enne Tartu linnavalitsusse tulekut töötas ta lektorina Estonian Business Schoolis ja Tallinna Üllikooli Haapsalu kolledžis õpetades loovuse ja ettevõtluse alustamisega seotud aineid.

Kalle Paas, Tartu 2024 /Tartu linnavalitsus

Kalle Paas on Tartu 2024 – Euroopa kultuuripealinnaks kandidatuurimeeskonna projektijuht. Kalle juhib Tartu taotluse eelarve-, turundus- ja juhtimisstrateegiate koostamist. Eelnevalt töötas ta juhtivatel kohtadel Eesti ühes suurimas jalgpalliklubis Tartu Jalgpallikool Tammeka, kus viis ellu mitmeid edukaid kogukonna- ja turundusprojekte nagu näiteks Sepa jalgpallikeskuse ühisrahastuskampaania, mille raames annetas enam kui 3000 era- ja juriidilist isikut kokku üle 150 000 euro, et rekonstrueerida vana staadion moodsaks spordikeskuseks. Kalle on tegutsenud Tartu spordi ja noorsootöö vallas ka vabatahtlikuna.

Heili Jõe, rahvusvahelinse koostöö nõunik, Kultuuriminsiteerium