Eesti noorte loovtöötuba

Hea Noor,

Kutsume Sind osa võtta rahvusvahelisel festivalil Connect 2019 (15-17.03.2019, Narvas)

Kas oled vanuses 16 kuni 27?

 1. Oled uudishimulik ja soovid töötada rahvusvahelises ning interdistsiplinaarses keskkonnas?
 2. Omad kogemust ühes või rohkemas kunstiliigis/ või soovid saada uusi kogemusi?
 3. Või oled kunstitudeng, kes soovib saada õpetajaks oma valdkonnas?
 4. Või oled hiljuti lõpetanud kunstiõpingud?

Liitu meie kolmepäevase töötubade programmiga festivali Connect 2019 raames!

Programmi raames töötad inspireeriva ja kogenud noorte loovtöötoa juhiga, samas grupis teiste rahvusvahelise taustaga noortega.

 • Tööprogramm kestab 15 – 17 märtsini 2019.
 • märtsil 2019 pärastlõunal toimub töötubade tulemuste tutvustamine.

Töötubade endi kõrval saad osa võtta inspireerivast meelelahutusprogrammist, mis sisaldab erinevaid teatrietendusi, kontserte ja tantsushow ning suhelda teiste CONNECT programmi osavõtjatega Euroopast ja kogu Eestist.

REGISTREERIMINEhttp://conference.sscw.ee/registreerimine/?lang=et
KIIRUSTA, KUNA OSALEJATE ARV ON PIIRATUD!

Connect 2019 on rahvusvaheline festival, mis korraldatakse selleks, et viia kokku kõrgel tasemel unikaalne regionaalne võrgustik noortest, praktikutest, poliitikakujundajatest, MTÜdest, meediast ja rahvusvahelistest doonoritest, eesmärgiga saavutada reaalne ja püsiv mõju kodanikuühiskonna ja kulutuurisfääri kõige põletavamates küsimustes. Rahvusvaheline fesival on 4 päevane üritus, millele järgneb intensiivne programm töötubade, koolituste, õppevisiitide ja jätkuprojektide paika panemisega ning ka etenduste esinemisega.

_____________________________________________

Festivali eesmärk: on suurendada noorte ja noortega tegelevate spetsialistide oskused ja teadmised kultuuri, noorsootööö ja hariduse teema mber, et kujundada efektiivselt toimivat ja avatut ning sallivat ja kaasavat ühiskonda.

Fesivali noorte kava lähtub noorte huvidest ja vajadustest. Loov noorsootöö loob noorele tingimused personaalseks (isiksuslikuks) ja sotsiaalseks arenguks uute teadmiste ja oskuste omandamise kaudu mitteformaalse ning informaalse õppimise keskkonnas. Noorte programm panustab otseselt noorte arengule kui ka kohaliku kogugkonnale ja linnade asutuste ja uute partnerite vahel erinevates valdkondades.

Festivali sihtrühmaks on 17-26+ aastased noored (nii eesti kui vene keelt kõnelevad noored ning ka muukeelsed), erineva etnilise kuuluvuse ja majandusliku taustaga. Otseselt festivali noorte programmes osaleb kuni 100 noort. Noored on kaasatud põhiliselt 3 suurtest piirkondadest Virumaa, Tartust ja Tallinnast.

Osalejate sobiv profiil võib olla

 • vanuses 16-27
 • valmis jagama oma teadmisi ja kogemusi institutsionaalses ja organisatoorses kontekstis (organisatsioonide esindajad)
 • kogenud haridus, kultuuri ja noortepoliitika protsessides ja muudes loov küsimustes oma organisatsioonides ja riikides.
 • võimelised jagama saadud teadmisi ja konverentsi tulemusi oma organisatsioonides ja igapäevases tegevuses.
 • on võimeline saabuda Narvasse 14. märtsil 2019
 • valmis aktiivselt panustama debattidesse ja pühenduma ennast kogu  Connect 2019 tegevustesse
 • võimeline töötama inglise/eesti ja vene keeles. Konverentsi jooksul võimaldatakse tõlge. eesti keele.

NB!!! NOORTE JAOKS OSALEMINE ON TASUTA! (korraldaja poolt tagatud majutus 2 ööd jagatud tubades, toitlustamine (lõuna + õhtusöögid), festivali noorte koolitus programm, festivali pääsed etendustele, kultuuri programm).

Noortele suunatud festivali tegevused:

14.03.2019 Tallinna noorteseminar Tallink City hotelis – Noorteseminari raames toimuvad noorte vahel arutelud (noorte oskuste arendamisest noortevõimalustest ning takistused kohalikul ja rahvusvahelisel tasemel) ning kaks töötuba. Lisaks sellele kolmas grupp hakkab looma alguse ühise (eesti ja vene keelse) koostöö projektile. Esimene töötuba on suunatud noorte vaimse tervise mõtlemisviisi parendamisele, võimestamisele ja aktiviseerimisele) Teine töötuba: Kuidas noored ja nooroostöötaja saaksid kasutada loovmõtlemisviis ja loov meetodid oma töös paremeni, et arendada edukat koostööd ja luua linna piirkonnas kasulikud algatused. Seminaril osaleb 50 noort.

15.03 Rahvusvaheline konverents – konverents on hea võimalus korraldada ametlik platvorm (nii teaduslikul tasandil kui ka tavalisemal diskussiooni arendamise tasandil) ideede konstruktiivseks vahetamiseks, aga ka kokkuvõtete ja üldavalduste tegemiseks. Konverentsi eesmärgiks on saavutada reaalne ja püsiv mõju kodanikuühiskonna ja kulutuurisfääri kõige põletavamates küsimustes ning arutleda seotud asutuste esindajate, spetsialistidega.

15.03, 16.03 ja 17.03 Noorte loovtöötoad – see on kolmepäevase töötubade programm, eesti noored samas grupis teiste rahvusvahelise taustaga noortega. Tööprogramm kestab 15. märtsist kuni 17. märtsini ning 17. märtsil pärastlõunal toimub töötubade tulemuste tutvustamine. Töötubade endi kõrval noored saavad osa võtta inspireerivast meelelahutusprogrammist, mis sisaldab erinevaid teatrietendusi, ja suhelda teiste CONNECT programmi osavõtjatega. Töötoad on suunatud noorte loovuse arendamisele, uute oskuste ja teadmiste saamisele ning ühise koostöö algamisele noorte vahel erinevates riikidest. Noored loovtöötubade raames õpivad juurde uusi oskusi ja teadmisi (näitlemis, esitlemis, kommunikatsiooni, ürituse juthimise oskused jt, ning ka praktikasse viivad need teadmised läbi ühise koostöö tegevuse ehk valmistava oma etendus mida nad näitavad publikule 17.03.2019 Narvas, Vaba Laval.) Loovtöötoad viivad kompetensed spetsialistid kellel on suured kogemused lõimumis, haridus ja loov valdkonnas: Tin Grabnar (Sloveeniast), Siim Aimla, Natalja Varkki, Vassili Golikov ning kaasatud vällis spetsialistid.

15-17.03  Etendused (ning 15.03 eesti keele ja kultuuripäev) – Eesti ja Rootsi etendused annavad võimalusi tutvuda erinevate teatri, tantsu ja muusika trendidega ning käsitleda programmi teemasid läbi kunsti. Programmi raames teostatakse järgmised teosed:

15.03.2019 toimub eesti keele ja kultuuripäeva tähistamine, mille raames lavastatakse noorte poolt Noortemuusikal „Aelita 2.0“ (eesti keeles) , Kontsert-etendus „Eesti nüüdisteatri ABC“.

16.03.2019 näidatakse Rootsi etendus „Auschwitz now and forever” (inglise keeles), ja etendus „Arst vastu tahtmist“ (vene keeles)

17.03.2019 esitletakse tantsushow „Üks samm tantsu maailmani” ning noorte loovtöötuba tulemused.

Festivali raames omandad uusi teadmisi ja oskusi, leiad uusi sõpru nii Eestist kui ka välismaalt, jagame hea loov kogemusi ja praktilisi näpunäiteid kuidas olla aktiivseks ja loovaks kodanikuks ,

Festivali töökeel: eesti / vene /inglise

Praktiline info:

 • Palume saabuda Narva 15.03.2019 kella 10.00ks, Vaba Lava Teatrikeskusesse (Linda 2, Narva).
 • Kaasa võtta kaheks päevaks vajalikud asjad (arvesta, et te tegelete aktiivselt ning vajalikud on mugavad tossud ja riided liikumiseks töötoas) ja hea tuju!

Lisainfo:
Festivali täisajakava ning muu info saate leida veebilehel: http://conference.sscw.ee/
Kontaktisik: Vassili Golikov, peakorraldaja tel 55602993 / info@sscw.ee

Noorte loovuse programm “Connect 2019 ja Tallinna noorte seminar” toimub Euroopa Sotsiaalfondi projekti Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ toetatava alategevuse „Lõimumisalased koostöötegevused” raames.